Contes Educatius

Per a mi el conte és una eina d’alt valor pedagògic i formatiu, ja que permet transmetre coneixements i valors. També té una càrrega simbòlica que s’adreça a l’inconscient i a l’imaginari infantils i que l’ajuda en la seva maduració evolutiva. He procurat tenir en compte aquests aspectes en els meus contes, transmetre valors i coneixements alhora que entretenir i alimentar la imaginació dels infants.

La meva arrelada bona sintonia i complicitat amb l’imaginari i mentalitat infantils s’han vist complementats per les aportacions de la meva germana Àngels Hugas, mestra i especialista en expressió corporal i pedagogia de la dansa per a infants (premi Rosa Sensat de pedagogia 1994), qui m’ha ajudat a reforçar els aspectes educatius de les meves creacions.

ConsulteuELS CONTES D’EN KEKE SHUGA: CONTES AMB VALORS.