Contes amb Taller

En alguns contes està disponible un format de narració de conte complementada amb un taller, consistent amb un col·loqui inicial per recuperar i reforçar valors i coneixements que s’han mostrat i una sèrie d’activitats i exemples relacionats. S’acaba amb unes manualitats (opcional).

En tots els meus contes estan presents valors morals com l’amistat, el respecte a la paraula donada (complir pactes), l’empatia, la cooperació, la solidaritat, l’ecologia i l’educació ambiental… i també estaran presents en el taller.

Disponible en: L’estrella Facunda, El rovelló petit, El raïm trepitjat, L’hospital del Dr. Farruc (en aquest cas, reduint la durada del conte)

L’ESTRELLA FACUNDA

Simulació de biodegradabilitat o no d’un material:
2 vasos: un amb trossets de plàstic blanc i un altre amb trossos de pa d’àngel o terrossos de sucre. Remenem i veurem la diferencia: uns no es dissolen i els altres sí (desapareixen del medi).

Exemples de sobreexplotació i explotació sostenible dels recursos.     

Exemple de simbiosi, o cooperació entre individus.
Al medi natural:
Peix pallasso i anemones de mar. Abelles i flors…
Paralel.lisme a les relacions humanes.

Amb làmines i/o objectes: coneixement del medi marí.

Acostament a les “mates”: comprensió, ni que sigui a nivell bàsic, del poder de la multiplilicació i de les progressions geomètriques.

Manualitats: fer una estrella de mar.

EL ROVELLÓ PETIT

Simulació de biodegradabilitat o no d’un material.

Exemples de sobreexplotació i explotació sostenible dels recursos.

Amb làmines i/o objectes (p.ex., bolets): coneixement elemental dels bolets. Atenció als verinosos (alguns especialment vistosos). En tot cas, prevenció i sempre amb adults.

Manualitats: fer un bolet.

EL RAÏM TREPITJAT / REGALAT

Experimentar amb els raïms: blanc i negre. Esprémer-los, constatar que surt el mateix color de most. Posar més en contacte el most amb les pells del raïm negre per descobrir com es fa el vi negre.

Observar i menjar el raïm.

Explicació amb làmines de més detalls sobre l’elaboració i envelliment del vi.

Degustar el most.

Manualitats: fer un raïm.

L’HOSPITAL DEL DR. FARRUC

Amb làmines i/objectes: conixement dels avenços tecnològics en medicina.

Precaució i prevenció d’accdents domèstics: foc, electricitat, objectes tallants… Exemples.

Manualitats: fer un nas de pallasso (amb cartons d’ouera…).

Pràctica de clown amb el nas de pallasso. Importància de l’humor i el riure per la salut i el benestar.

Amb aquesta modalitat de contes amb taller els infants tindran una participació activa i consolidaran els valors i coneixements transmesos durant la sessió.

DURADA: Entre 45 i 50 minuts. Si hi ha l’opció de manualitats dura més pel temps d’el·laboració de la maualitat.

Consulteu: ELS CONTES D’EN KEKE SHUGA: CONTES AMB VALORS.